Seminar khoa học của Nghiên cứu sinh

Chiều ngày 03/01/2020, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tổ chức seminar khoa học dành cho Nghiên cứu sinh (NCS) đang học tập tại Viện. NCS khóa I Ngô Thị Diễm My đã trình bày các kết quả nghiên cứu bước đầu trong luận án Tiến sĩ: “Xác định thành phần loài và khả năng sinh độc tố cylindrospermopsin của vi khuẩn lam trong một số thủy vực ở Đăk Lăk”. Tham dự seminar có đại diện Ban lãnh đạo Viện CNSH, toàn thể cán bộ nghiên cứu và các sinh viên đang học tập tại Viện.

Tại buổi seminar, NCS. Ngô Thị Diễm My đã đưa ra những kết quả về xác định thành phần loài vi khuẩn lam ở hồ EaNhai, hồ Buôn Phơng, tỉnh Đăk Lăk và bước đầu phân lập, nuôi cấy thành công một số loài vi khuẩn lam có khả năng tạo cylindrospermopsin. Đây là cơ sở để NCS tiếp tục thực hiện các nội dung nghiên cứu tiếp theo, đồng thời là bước đệm nhằm đánh giá sự biến động về số lượng, thành phần loài và hàm lượng độc tố cylindrospermopsin của vi khuẩn lam độc để tìm ra quy luật xuất hiện trong mối tương quan với các yếu tố môi trường nhằm cảnh báo nguy cơ ô nhiễm độc tố này.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của NCS. Ngô Thị Diễm My, các thành viên đã cùng trao đổi, thảo luận, góp ý nhằm hỗ trợ cho NCS tiếp tục hoàn thành tốt luận án Tiến sĩ.

Hình ảnh tại buổi seminar:

NCS. Ngô Thị Diễm My trình bày báo cáo

Tiếng Việt