Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu: Tài sản thanh lý nhà cấp 4

Tiếng Việt