Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học Huế

Ngày 26/7/2018 Viện Công nghệ sinh học tiến hành họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học công nghệ Đại học Huế: “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản dựa trên công nghệ Nano Bạc”. Mã số: DHH2016-14-03, do ThS. Phan Văn Cư làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học-Đại học Huế làm cơ quan chủ trì. Đề tài được thực hiện trong 02 năm (2016-2017).

Tại buổi họp, tất cả các thành viên trong hội đồng đều đánh giá cao nội dung và chất lượng công việc mà nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành. Đề tài đã góp phần đào tạo 3 kỹ sư nuôi trồng thủy sản; 01 bài báo được nhận đăng trên tạp chí Khoa học Đại học Huế; 01 quy trình công nghệ sản xuất dung dịch nano Bạc và quy trình sử dụng nano Bạc để xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kháng khuẩn cao, mở ra một hướng đi mới trong việc xử lý, cải tạo môi trường nước góp phần vào công tác phòng, trị một số bệnh thủy sản do vi khuẩn gây ra, giảm thiệt hại kinh tế cho người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và trên toàn quốc nói riêng.

Tiếng Việt