Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

        Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2024, được sự chấp thuận của Đại học Huế và Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024.

        Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty, doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học trình bày, trao đổi các kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như thảo luận các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành. Hội nghị cũng là sự kiện quan trọng kỷ niệm 10 năm thành lập Viện (2014 – 2024).

Thông tin cụ thể về Hội nghị như sau:

  1. Tên Hội nghị

         Tên tiếng Việt: Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

         Tên tiếng Anh: 2024 National Biotechnology Conference

  1. Thời gian và địa điểm

         Thời gian: Dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9 năm 2024.

         Địa điểm: Khách sạn Indochine Palace, 105A Hùng Vương, thành phố Huế.

  1. Tiểu ban chuyên môn

        – Công nghệ gen

        – Công nghệ hóa sinh và protein

        – Công nghệ tế bào

        – Công nghệ vi sinh, thực phẩm và môi trường

        – Công nghệ sinh học nông nghiệp

        – Công nghệ sinh học y dược

        – Y học tái tạo và trị liệu tế bào

  1. Các hình thức báo cáo

        – Báo cáo tổng quan

        – Báo cáo trình bày (oral)

        – Báo cáo treo (poster)

  1. Các mốc thời gian cần lưu ý

        – Hạn cuối đăng ký tham dự: 31/07/2024, tại MẪU ĐĂNG KÝ

        – Hạn cuối gửi tóm tắt báo cáo oral và poster: 31/07/2024

        – Hạn cuối gửi báo cáo toàn văn: 30/06/2024

        – Hạn cuối nộp lệ phí đăng bài: 30/06/2024

        – Hạn cuối nộp lệ phí tham dự: 31/07/2024

        – Hội nghị diễn ra: 25/09/2024 – 26/09/2024.

  1. Hình thức đăng ký

       Đại biểu đăng ký tham dự qua mẫu đăng ký online tại: MẪU ĐĂNG KÝ

  1. Xuất bản

        – Tuyển tập Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị: Tất cả các báo cáo được Ban tổ chức chấp thuận tham gia Hội nghị đều được đăng tóm tắt trong tuyển tập Kỷ yếu của Hội nghị. Kỷ yếu được cung cấp tại Hội nghị cho đại biểu tham dự.

        – Tuyển tập Báo cáo toàn văn: Những báo cáo đạt yêu cầu sẽ được biên tập và xuất bản trong Tuyển tập Báo cáo toàn văn của Hội nghị được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm. Tuyển tập được cung cấp cho các báo cáo viên có bài được đăng.

      – Thể lệ gửi bản thảo: Tại đây

              Hướng dẫn chi tiết cho tác giả.

              Bài báo mẫu.

       Bản thảo bài báo vui lòng gửi về địa chỉ E-mail: cnsh2024@hueuni.edu.vn.

  1. Thông tin liên lạc để Tài trợ

      Mọi hỗ trợ xin vui lòng chuyển vào tài khoản sau: 

      – Tên tài khoản: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

         tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Huế

      – Số tài khoản: 0161001739999

      – Nội dung chuyển khoản: Tên tổ chức_Taitrohoinghi2024

      Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

      TS. Đặng Thanh Long

      Điện thoại: 0914207992

      E- mail: dtlong@hueuni.edu.vn

  1. Thông tin liên hệ

         Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác quốc tế,

         Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

         Địa chỉ: Nguyễn Đình Tứ, Phường Phú Thượng, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

         Điện thoại: +84-234-381-9335

                         0916-066-357 (TS. Nguyễn Đức Huy)

                         0905-635-726 (TS. Nguyễn Thị Xuân Thu)

          E-mail: cnsh2024@hueuni.edu.vn

          Website: http://huib.hueuni.edu.vn/hoi-nghi/nam-2024/

Tiếng Việt