Tuyển tập Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị: Tất cả các báo cáo được Ban tổ chức chấp thuận tham gia Hội nghị đều được đăng tóm tắt trong tuyển tập Kỷ yếu của Hội nghị. Kỷ yếu được cung cấp tại Hội nghị cho đại biểu tham dự.

          Tuyển tập Báo cáo toàn văn: Những báo cáo đạt yêu cầu sẽ được biên tập và xuất bản trong Tuyển tập Báo cáo toàn văn của Hội nghị được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm. Tuyển tập được cung cấp cho các báo cáo viên có bài được đăng.

Gửi bài

            Quy định bản thảo:

                     Hướng dẫn chi tiết cho tác giả.

                     Bài báo mẫu.

                     Bản thảo bài báo vui lòng gửi về địa chỉ email: cnsh2024@hueuni.edu.vn

 

Lệ phí đăng bài: 1.000.000 đồng/bài

            Lưu ý:

                     Nhóm tác giả cần đóng lệ phí đăng bài trước khi bài báo được gửi phản biện.

                     Nhóm tác giả được nhận 01 quyển Tuyển tập Báo cáo toàn văn của Hội nghị đối với mỗi báo cáo toàn văn được chấp nhận đăng.

                     Đại biểu có nhu cầu mua thêm Tuyển tập Báo cáo toàn văn cần đăng ký trong phiếu tham dự Hội nghị, lệ phí là 1.000.000 đồng/tuyển tập.

 

Hướng dẫn nộp lệ phí

            Tên tài khoản: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

            Số tài khoản: 0161001739999

            Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Huế.

            Cú pháp: mã số bản thảo bài báo_tên đại biểu

                     Lưu ý: Mã số bản thảo bài báo sẽ được thông báo qua email sau khi nhận được file bản thảo bài báo. 

Tiếng Việt