1. Hình thức công bố

         – Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị: Tất cả các báo cáo được Ban tổ chức chấp thuận tham gia Hội nghị đều được đăng tóm tắt trong Kỷ yếu của Hội nghị. Kỷ yếu được cung cấp tại Hội nghị cho đại biểu tham dự.

       – Báo cáo toàn văn: Những báo cáo đạt yêu cầu sẽ được biên tập và xuất bản trong Báo cáo toàn văn của Hội nghị được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm. Báo cáo toàn văn được cung cấp cho các tác giả có bài được đăng.

2. Gửi bài

         Quy định bản thảo:

              Hướng dẫn chi tiết cho tác giả.

              Bài báo mẫu.

              Mẫu báo cáo tóm tắt và poster: Tại đây (PDF)

          Bản thảo bài báo vui lòng gửi về địa chỉ email: cnsh2024@hueuni.edu.vn

3. Lệ phí đăng bài: 1.000.000 đồng/bài (50$/bài)

Lưu ý:

             – Nhóm tác giả cần đóng lệ phí đăng bài trước khi bài báo được gửi phản biện.

           – Nhóm tác giả được nhận 01 quyển Tuyển tập Báo cáo toàn văn của Hội nghị đối với mỗi bài báo được chấp nhận đăng.

             – Đại biểu có nhu cầu mua thêm Tuyển tập Báo cáo toàn văn cần đăng ký trong phiếu tham dự Hội nghị, lệ phí là 1.000.000 đồng/quyển (50$/quyển).

4. Hướng dẫn nộp lệ phí

            Đại biểu vui lòng chuyển tiền vào 1 trong 2 tài khoản sau:

            4.1. Tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam

                  Tên tài khoản: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                  Số tài khoản: 0161001739999

                  Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Huế

                  Loại tiền: VND

            4.2. Tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ

                  Tên tài khoản: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                  Số tài khoản: 5011.10263.1005

                  Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB bank), chi nhánh Thừa Thiên Huế

                  Loại tiền: USD

            Cách nhập cú pháp: mã số bản thảo bài báo_tên đại biểu

Lưu ý: Mã số bản thảo bài báo sẽ được thông báo qua email sau khi nhận được file bản thảo bài báo. 

Tiếng Việt