Học bổng chính phủ Ireland

Đại học Huế thông báo thông tin về chương trình “Học bổng chính phủ Ireland” được tài trợ bởi chính phủ Ireland như sau:

          Đối tượng: Cử nhân/ Thạc sĩ / Tiến sĩ

          Số lượng: 60 suất học bổng

          Thời gian khóa học: 1 năm

          Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 27/3/2020

          Hình thức nộp: Thông tin chi tiết và đăng ký trực tuyến qua một trong các địa chỉ:

                    https://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication

                    https://hea.ie/2020/02/10/government-of-ireland-international-education-scholarships-programme-call-2020/

          Chế độ học bổng:

                    1. 10.000 Euro cho một năm học

                    2. Miễn tất cả học phí và các chi phí học khác

          Tiêu chuẩn:

                    – Học lực xuất sắc;

                    – Tiếng Anh thành thạo;

                    – Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa (thể thao, văn hóa…);

                    – Có động lực học tập và khả năng đóng góp cho xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt