Chương trình “tiếp cận nghề” tại viện Công nghệ Sinh học- Đại học Huế

Trong 2 ngày 24-25/10/2016, gần 250 sinh viên chuyên ngành Thú y, Trường đại học Nông Lâm – Đại học Huế đã đến thăm quan và học tập tại Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế trong khuôn khổ chương trình “tiếp cận nghề”.

 

“Tiếp cận nghề” là hoạt động giúp sinh viên tiếp cận nghề nghiệp tại các cơ quan sử dụng lạo động để giúp cho sinh viên có được định hướng nghề nghiệp và chủ động đạt được các yêu cầu mà nhà tuyển dụng cần sau khi tốt nghiệp. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đào tạo của Trường đại học Nông Lâm dành cho sinh viên năm thứ 2. Trong đợt thăm quan, học tập tại Viện Công nghệ sinh học, sinh viên đã được hỗ trợ tối đa để hoạt động “tiếp cận nghề” của sinh viên chuyên ngành Thú y thu được kết quả cao nhất. Sinh viên đã được các cán bộ nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học giới thiệu về các hoạt động, các hướng nghiên cứu của Viện; tìm hiểu hoạt động của hệ thống các phòng thí nghiệm, nguyên tắc an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm; thăm quan mô hình sản xuất của Viện …

Sinh viên tham quan hoạt động của phòng thí nghiệm

Tiếng Việt