26/11/2018

Thông báo – buổi giới thiệu thông tin du học Pháp

24/10/2018

Thông báo kết quả xét thầu – Gói thầu: Chào hàng cạnh tranh thanh lý tài sản nhà cấp 4

24/10/2018

Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu: Tài sản thanh lý nhà cấp 4

02/10/2018

Thông báo điều chỉnh giờ làm việc

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo thời gian làm việc mới kể từ ngày […]
05/09/2018

Thông báo số 2. Hội thảo CNSH năm 2018.

THÔNG BÁO SỐ 2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO NĂM 2018 “Ứng dụng Công nghệ sinh học: […]
Tiếng Việt