Viện công nghệ sinh học tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài cấp Đại học Huế, mã số DHH2017-14-05

Sáng ngày 08/10/2019, Viện Công nghệ Sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Ứng dụng tiến bộ của công nghệ vi sinh trong sản xuất meo giống nấm rơm hiệu quả cao tại Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ Đại học Huế”, mã số: DHH2017-14-05 do Thạc sĩ Nguyễn Văn Huệ làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Văn Huệ – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: một số kết quả chính của đề tài như: đánh giá hiện trạng trồng nấm rơm ở huyện Phú Vang; xác định môi trường tối ưu cho sự phát triển của hệ sợi nấm ở các giai đoạn khác nhau gồm: giống phân, giống cấp 1, giống cấp 2, giống cấp 3, xây dựng thành công quy trình trồng nấm rơm thương phẩm… Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học Đại học Huế và đào tạo được 02 sinh viên ngành nông nghiệp.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đáp ứng đủ số lượng và chất lượng so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Hội đồng cũng góp ý cần hoàn thiện một số lỗi cần sửa chữa.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Tốt

ThS. Nguyễn Văn Huệ báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

 

 

 

 

Tiếng Việt