Viện Công nghệ sinh học tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm các đề tài KH&CN cơ sở cấp Viện năm 2019

Ngày 06/05/2019, Viện Công nghệ học đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm của 02 đề tài KH&CN cấp Viện CNSH năm 2019:

– Đề tài 01: “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật phòng trừ một số bệnh hại chính trên cây dưa hấu tại Thừa Thiên Huế”

– Đề tài 02: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nấm linh chi sừng hươu (Antler-type Ganoderma lucidum) trên mùn cưa”

Thành viên các Hội đồng là những nhà khoa học đến từ Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Các Hội đồng đã nhận xét, trao đổi, thảo luận và đánh giá các thuyết minh đề tài về: tên đề tài, tổng quan vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, các sản phẩm dự kiến, năng lực của chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài. Cả 02 thuyết minh đề tài đăng ký được Hội đồng đánh giá cao và được tuyển chọn để thực hiện từ năm 2019.

Kết luận tại cuộc họp, các Hội đồng nhất trí cho TS. Nguyễn Văn Phi Hùng làm chủ nhiệm đề tài số 01 và TS. Nguyễn Thị Kim Cúc làm chủ nhiệm đề tài số 02. Hội đồng đề nghị chủ nhiệm và các thành viên thực hiện các đề tài tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung thuyết minh đề tài: tên đề tài, mục tiêu, nội dung và sản phẩm,… theo kết luận của hội đồng và ý kiến của các thành viên hội đồng.

Một số hình ảnh trong quá trình họp hội đồng:

TS. Nguyễn Văn Phi Hùng trình bày thuyết minh đề tài

 

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc trình bày thuyết minh đề tài

 

 

 

 

 

Tiếng Việt