Viện Công nghệ sinh học tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm các đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-ĐHH ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế, chiều ngày 23/11/2018 Viện Công nghệ sinh học đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm của 03 đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019 do Viện CNSH làm đơn vị chủ trì: Hội đồng số 144, đề tài: “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón sinh học từ vi khuẩn lam có khả năng sản xuất auxin”; Hội đồng số 145, đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi Thỏ thương phẩm tại tỉnh Thừa Thiên Huế”; Hội đồng số 146, đề tài: “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm phân bón hữu cơ cho một số loại rau ăn lá từ phụ phẩm cây chùm ngây”. Thành viên các Hội đồng là những nhà khoa học đến từ Viện Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học, Ban KH,CN&MT Đại học Huế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thừa Thiên Huế, Hội Thú Y Thừa Thiên Huế.

Các Hội đồng đã nhận xét, trao đổi, thảo luận và đánh giá các thuyết minh đề tài về: tên đề tài, tổng quan vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, các sản phẩm dự kiến, năng lực của chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài. Cả 03 thuyết minh đề tài đăng ký được Hội đồng đánh giá cao và được tuyển chọn để thực hiện từ tháng 01 năm 2019.

Kết luận tại cuộc họp, các Hội đồng nhất trí cho PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên làm chủ nhiệm đề tài 144; ThS. Lê Thị Lan Phương làm chủ nhiệm đề tài 145; PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm đề tài 146. Hội đồng cũng đề nghị chủ nhiệm và các thành viên thực hiện các đề tài tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung thuyết minh đề tài theo kết luận của hội đồng và ý kiến của các thành viên hội đồng.

Một số hình ảnh trong quá trình họp hội đồng:

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng 144 điều hành phiên họp

Đại diện nhóm nghiên cứu đề tài 145 báo cáo trước hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên – Chủ tịch Hội đồng 146 điều hành phiên họp

Đại diện nhóm nghiên cứu đề tài 146 báo cáo trước hội đồng

Tiếng Việt