Viện Công nghệ sinh học nghiệm thu đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Ngày 3/02/2018, Viện Công nghệ sinh học đã nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình nuôi thương phẩm Ngao dầu (Meretrix  meretrix) ở khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai Thừa Thiên Huế, mã số B2016-ĐHH -01 thực hiện trong 02 năm (2016 – 2017) do Thạc sĩ Trần Vinh Phương làm chủ nhiệm.

Đề tài đã nghiên cứu thành công quy trình sản xuất giống ngao dầu, phương pháp kích thích sinh sản bằng cách hạ nhiệt độ xuống 10oC trong vòng 15 phút sau đó đưa ra phơi nắng từ 20-30 phút, giúp ngao có tỷ lệ sinh sản cao và thời gian hiệu ứng nhanh. Bên cạnh đó, đề tài còn xây dựng được mô hình nuôi thương phẩm ngao dầu ở đầm Thanh Lam thuộc xã Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Đề tài đã có kết quả là có nguồn ngao giống đảm bảo chất lượng, sạch bệnh đem lại năng suất cao cho người nuôi ngao thương phẩm ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, cải thiện chất lượng cuộc sống nâng cao thu nhập. Đa dạng hóa đối tượng nuôi nước lợ có giá trị kinh tế cao từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho các cơ sở sản xuất giống và cho người nuôi ngao trên địa bàn Tỉnh.

Tiếng Việt