Viện Công nghệ sinh học làm việc và thảo luận với nhóm nghiên cứu Nhật Bản

Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Viện Công nghệ sinh học đã đón tiếp và làm việc với nhóm nghiên cứu đến từ Nhật Bản do 2 phó giáo sư Morihiro Maeda, Đại học Okayama và phó giáo sư Daisuke Inoue, Đại học Kitasato.

Tại buổi làm việc hai bên đã thảo luận về khả năng hợp tác và đồng ý sẽ triển khai một số thí nghiệm sinh học phân tử tại Viện Công nghệ sinh học.

Kế hoạch làm việc cụ thể sẽ được lập và triển khai trong thời gian tới.

Tiếng Việt