Viện Công nghệ sinh học ký kết hợp tác quốc tế với nhóm nghiên cứu đến từ Nhật Bản

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, Viện Công nghệ sinh học và Viện Tài nguyên, Môi trường, Đại học Huế đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu với nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Okayama và Đại học Kitasato, Nhật Bản trong khuôn khổ dự án nghiên cứu “Xác định cơ chế ô nhiễm nitrogen nguồn nước mặt ở vùng Duyên hải miền Trung Việt Nam sử dụng kỹ thuật vi sinh và phân tích đồng vị bền vững”.
Các bên đã thảo luận và thống nhất nội dung công việc sẽ được tiến hành ở Viện Công nghệ sinh học cũng như vai trò của Viện đối với dự án nghiên cứu này. Kết thúc buổi thảo luận, Viện trưởng Trương Quý Tùng đã thay mặt Viện ký bản ghi nhớ hợp tác với các bên liên quan.
Tiếng Việt