Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức seminar “Kinh nghiệm viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh”

Ngày 11/11/2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức seminar: “Kinh nghiệm viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh” do TS. Lê Đinh Phương Thảo đến từ Trường Y tế Công cộng Toàn cầu NYU, Hoa Kỳ trình bày. Tham gia buổi seminar có Ban lãnh đạo Viện, Trưởng các đơn vị và cán bộ, người học đang công tác tại Viện.

Tại buổi làm việc, TS. Lê Đinh Phương Thảo đã chia sẻ các tiến trình và kỹ thuật cơ bản để thực hiện một bài báo tiếng Anh về kết quả nghiên cứu, đồng thời cung cấp những định hướng viết bài báo khoa học tiếng Anh phù hợp với môi trường làm việc, điều kiện cụ thể. Theo đó, hai bên đã trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến cách viết báo tiếng Anh và bày tỏ mong muốn tiếp tục có những hợp tác tốt đẹp trong tương lai.

Hình ảnh tại buổi seminar:

TS. Lê Đinh Phương Thảo chia sẻ “Kinh nghiệm viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh”

Ban lãnh đạo, cán bộ, nghiên cứu sinh Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Lê Đinh Phương Thảo

Tiếng Việt