Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2018 -2019

Chiều ngày 28/11/2018, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2018-2019 nhằm đánh giá, thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017 – 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Toàn thể 24 CBVCLĐ của Viện đã tham dự hội nghị. Hội nghị cũng hân hạnh đón tiếp PGS. TS. Nguyễn Quang Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; TS. Đỗ mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Huế; ThS. Lê Trọng Thực – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế đến tham dự.

PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 về các mặt hoạt động như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức nhân sự và quản lý đơn vị; công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác bồi dưỡng cán bộ, đào tạo và liên kết đào tạo; công tác cơ sở vật chất; công tác công nghệ thông tin; công tác tài chính kế toán; công tác thi đua, khen thưởng; hoạt động của các đoàn thể và một số hoạt động khác của Viện. Bên cạnh đó, hội nghị cũng lắng nghe Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018 và phát động phong trào thi đua năm học 2018 – 2019, Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và Báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2017 và dự kiến năm 2018, 2019.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc Nguyễn Quang Linh đã đánh giá cao những cố gắng và thành tích mà Viện CNSH đạt được trong bối cảnh khó khăn chung trong nghiên cứu và đào tạo của ngành Công nghệ sinh học, đồng thời yêu cầu Viện tập trung vào: (1) Xác định rõ định hướng sản phẩm khoa học của viện: Nâng cao số lượng và chất lượng công bố quốc tế tập trung vào các tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS; nghiên cứu các sản phẩm ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa tạo nguồn thu cho Viện; xây dựng Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ, Viện CNSH thành một doanh nghiệp KH&CN; đẩy mạnh phát triển hợp tác quốc tế; xây dựng, hoàn thiện và phát triển đội ngũ có trình độ chuyên môn cao; hỗ trợ Viện hoàn thiện đội ngũ cán bộ khung; hoàn thiện các quy trình tổ chức hoạt động; tập trung đầu tư cơ sở sản xuất, thử nghiệm sản phẩm; sớm hoàn thiện  quy hoạch tổng thể phù hợp định hướng trong tương lai; nâng cao hiệu quả sử dụng khu nhà xưởng trong khuôn viên Viện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung tay hỗ trợ nhau để xây dựng Viện ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, Giám đốc Nguyễn Quang Linh cũng khẳng định chủ trương của ĐH Huế là hướng đến đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng và phát triển Viện CNSH trên cơ sở quyết định 523 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2019 sẽ hoàn thành các thủ tục giao đất theo quy hoạch để Viện xây dựng, khai thác và phát triển; hỗ trợ Viện xây dựng các dự án đầu tư cơ sở vật chất, nân cấp hoàn thiện các phòng thí nghiệm, khu ươm tạo sản xuất.

Đoàn Chủ tịch và thư ký Hội nghị tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và các ý kiến đề xuất, kiến nghị từ các CBVCLĐ của Viện và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã bầu bổ sung Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019 và đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức Đại học Huế lần thứ IX năm 2018.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện CNSH năm học 2018 – 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi ủy, Ban lãnh đạo Viện và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Viện CNSH sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội Nghị

Ký kết giao ước thi đua giữa người thủ trưởng đơn vị với công đoàn

Toàn thể CBVCLĐ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Tiếng Việt