Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá tiến độ đợt 1 năm 2023 cho nghiên cứu sinh

Ngày 6/7/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tiến hành đánh giá tiến độ 6 tháng cho 08 nghiên cứu sinh (NCS) trúng tuyển khóa năm 2019, 2020, 2021 và 2023 đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Sinh học, mã số: 9420101 tại Viện.

Trong cuộc họp Hội đồng, ủy viên thư kí đã thông qua Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiến độ 6 tháng đối với từng NCS của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng đã cho phép NCS báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu đợt I năm 2023 và kế hoạch học tập, nghiên cứu đợt II năm 2023. Các thành viên Hội đồng đã đặt ra những câu hỏi để đánh giá các NCS, đồng thời cũng đưa ra những nhận xét góp ý nhằm hỗ trợ các NCS tiếp tục hoàn thiện chương trình học tập.

Hình ảnh tại buổi đánh giá tiến độ:

NCS. Nguyễn Trần Trung báo cáo tiến độ 6 tháng

NCS. Nguyễn Quang Hoàng Vũ báo cáo tiến độ 6 tháng

Tiếng Việt