Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức chương trình hướng nghiệp và trải nghiệm EDUBIOFARM 2024

EDUBIOFARM là chương trình hướng nghiệp và trải nghiệm ngoại khóa kết hợp giáo dục và vui chơi theo chủ đề tìm hiểu về công nghệ sinh học và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Chương trình hướng tới lứa tuổi mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được tổ chức bởi Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

1. Ưu điểm của chương trình

Với một không gian tránh xa khói bụi thành phố cùng với các trải nghiệm về nông trại và khoa học thực tế sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ được giá trị của cuộc sống, của thực phẩm và bảo vệ môi trường sống. Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm thực tế này giúp các em liên hệ và hiểu rõ hơn những kiến thức trong sách giáo khoa vốn mang nặng tính lý thuyết, từ đó có thêm động lực và hứng thú với việc học tập.

2. Các chương trình dành cho các lứa tuổi

1. Chương trình “BÉ THĂM VƯỜN”: Dành cho lứa tuổi mầm non

2. Chương trình “EM TẬP LÀM NÔNG DÂN”: Dành cho học sinh tiểu học

3. Chương trình “EM TẬP LÀM NHÀ KHOA HỌC”: Dành cho học sinh trung học cơ sở

4. Chương trình “EM LÀ NHÀ KHOA HỌC”: Dành cho học sinh trung học phổ thông

* Thông tin về các chương trình

 

 

 

* Thông tin chi tiết về chương trình EDUBIOFARM: http://huib.hueuni.edu.vn/chuong-trinh-edubiofarm/

3. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Tất cả các tháng trong năm 2024

Địa điểm: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế – đường Nguyễn Đình Tứ (đường Tỉnh lộ 10 cũ), Phường Phú Thượng, Thành phố Huế

4. Số điện thoại liên hệ

Cô Hải (Viện trưởng): 0961423419

Thầy Hưng: 0906545902

Cô Thu: 0905635726

Tiếng Việt