Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức buổi Seminar “Giám sát, quản lý và giảm thiểu vi khuẩn lam nở hoa – Kết quả nghiên cứu về vi khuẩn lam nở hoa ở Việt Nam”

Ngày 29/11/2018, tại Viện CNSH đã diễn ra buổi seminar với chủ đề “Quản lý và giám sát vi khuẩn lam nở hoa – kết quả nghiên cứu về vi khuẩn lam nở hoa ở Việt Nam”. Seminar có sự tham dự của đông đảo cán bộ viên chức Viện CNSH cũng như các nhà khoa học, sinh viên đến từ các trường đại học thành viên của Đại học Huế. Đặc biệt buổi seminar còn có sự tham dự của GS. Michele Burford đến từ Đại học Griffith, Úc.

Mở đầu buổi seminar, TS. Nguyễn Đức Huy, Phó Viện trưởng Viện CNSH đã giới thiệu về Viện CNSH. Tiếp theo, GS. Michele Burford đã trình bày báo cáo về “Giám sát, quản lý và giảm thiểu vi khuẩn lam nở hoa”; TS. Hoàng Công Tín, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trình bày báo cáo “Đa dạng sinh học hệ sinh thái đầm phá Tam Giang – Cầu Hai ở miền Trung Việt Nam”; PGS. Nguyễn Thị Thu Liên, Phó Viện trưởng Viện CNSH trình bày báo cáo về “Kết quả nghiên cứu vi khuẩn lam độc hại trong các thủy vực ở Việt Nam” và tiềm năng hợp tác. Sau đó, các nhà khoa học, các em sinh viên có mặt đã thảo luận sôi nổi về chủ đề độc tố tảo, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như cách thức tiếp cận, thực hiện nghiên cứu trong tương lai gần.

Sau khi kết thúc seminar, vào buổi chiều cùng ngày, GS.Michele Burford cùng PGS.TS Nguyễn Thị Thu Liên và một số nhà khoa học của Viện CNSH đã có chuyến đi thực địa tại Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

GS. Michele Burford, các nhà khoa học và sinh viên tham dự seminar chụp ảnh lưu niệm tại Viện CNSH

PGS. Nguyễn Thị Thu Liên trình bày báo cáo tại buổi seminar

TS. Hoàng Công Tín (Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế) trình bày báo cáo tại buổi seminar

GS. Michele Burford và các nhà khoa học của Viện CNSH thăm các ao nuôi trồng thủy sản ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền

GS. Michele Burford và các nhà khoa học của Viện CNSH gặp hộ nuôi trồng thủy sản ở xã Hải Dương, thị xã Hương Trà

Tiếng Việt