Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tham gia chương trình Demo Day mở rộng

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, nhận lời mời từ Đại học Huế, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tham gia chương trình Demo Day mở rộng – Ngày hội kết nối đầu tư năm 2019 tại Đại học Huế. Tại buổi làm việc, Viện đã giới thiệu và trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học của các cá nhân, đơn vị Viện như chế phẩm ezyme, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản, phân bón hữu cơ, gạo hữu cơ… Gian hàng của Viện đã nhận được sự quan tâm, chú ý của đại biểu tham dự và các em sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo.

Thông qua sự kiện, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong nghiên cứu khoa học, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến cán bộ viên chức.

Một số hình ảnh gian hàng của Viện CNSH:

Khách tham quan gian hàng Viện CNSH

Tiếng Việt