Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tham dự Hội nghị giao ban công tác quý IV năm 2022

Ngày 19/10/2022, Đại học Huế (ĐHH) tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý IV năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác quý III và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV.

Theo báo cáo tại Hội nghị, ĐHH đã kịp thời triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám 19/8 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” đầu năm, đầu khóa học. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, quản lý sinh viên; công tác khoa học công nghệ (KHCN), quan hệ quốc tế; công tác kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất; công tác thanh tra, pháp chế; công tác Đảng, hội đồng và các tổ chức đoàn thể; công tác quản lý điều hành đều được đơn vị nghiêm túc thực hiện và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Hội nghị cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể: (1) Chưa ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN tại ĐHH, Quy định về liêm chính học thuật của ĐHH; Quy định về sở hữu trí tuệ và thương mại hóa; (2) Chưa sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ ĐHH do chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính; Tỷ lệ điều tiết kinh phí áp dụng cho các đơn vị thực hiện tự chủ tài chính nhóm 1, 2 chưa được đồng thuận.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2022, báo cáo nhấn mạnh đơn vị tiếp tục hoàn thiện các công tác đang thực hiện cũng như đẩy mạnh tiến độ khắc phục những hạn chế, khó khăn và sớm giải quyết các công tác theo kế hoạch.

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện các đơn vị tham dự đề xuất phương án nhằm phát huy hơn nữa các kết quả đạt được cũng như sớm khắc phục khó khăn, hạn chế; đồng thời nêu rõ đề xuất, kiến nghị về việc cho phép Trường Đại học Ngoại ngữ được đào tạo Từ xa song song với Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin; kính đề nghị Giám đốc ĐHH xem xét phê duyệt đề án vị trí việc làm để Viện Công nghệ sinh học có cơ sở thực hiện tuyển dụng viên chức, thu hút nguồn nhân lực góp phần phát triển Viện theo Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; xem xét hỗ trợ lắp đặt nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu; có phương án cấp đủ kinh phí nhằm đảm bảo cho Viện được duy trì hoạt động ổn định và bổ sung quỹ phòng học cho sinh viên Khoa Quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, PGS.TS. Lê Anh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đã gửi lời chúc đến các nữ cán bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ) nhân ngày 20/10; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự phấn đấu, nỗ lực, thành quả nữ CBVCLĐ ĐHH đã đạt được và tin tưởng rằng nữ CBVCLĐ ĐHH luôn thi đua xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

PGS.TS. Lê Anh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ Đại học Huế nhân ngày 20/10

 

Tiếng Việt