Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế ra quân khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra

Do ảnh hưởng của bão số 5, một số cơ sở vật chất của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã bị tàn phá nặng nề. Theo báo cáo của các đơn vị, các hệ thống nhà lưới, nhà màng bị tốc mái, gãy đổ; hệ thống cây cảnh quan của Viện bị bật gốc, đứt gãy; vườn cây ăn quả đang trong thời kỳ ra trái cũng bị bão quật đổ… thiệt hại ước tính 900 triệu đồng.

Hệ thống nhà lưới, nhà màng bị tốc mái, hư hỏng nặng

Vườn cây ăn quả đang trong thời kỳ ra trái bị gãy đổ

Với tinh thần xung kích, khắc phục khó khăn trong mọi hoàn cảnh, trong hai ngày 19-20/09/2020, Chi đoàn thanh niên và Công đoàn viên Viện đã ra quân khẩn trương khắc phục các thiệt hại do bão gây ra như vệ sinh tòa nhà Viện; chống đỡ cây xanh, vườn cây ăn quả; dọn sạch cỏ, rác khuôn viên làm việc của đơn vị và môi trường cảnh quan xung quanh.

Chống đỡ cây xanh gãy đổ

Vê sinh khuôn viên làm việc

 

 

 

Tiếng Việt