Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức – lao động Viện Công nghệ sinh học năm học 2017-2018

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức – lao động Viện Công nghệ sinh học năm học 2017-2018.
Thực hiện Công văn số 41/CV-CĐ ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ công đoàn Đại học Huế về việc thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2017 – 2018. Ngày 31/12/2017, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức – lao động năm học 2017-2018 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn Viện trong năm học 2016 – 2017 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và kiện toàn Ban thanh tra nhân dân sau khi tái cấu trúc đơn vị.

Đồng chí Trương Thị Hồng Hải -Bí thư Chi bộ, Viện trưởng trình báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBVC-LĐ năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018

Hội nghị được nghe Viện trưởng Viện CNSH báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBVC-LĐ năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018; Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017, phát động phong trào thi đua năm học 2017 – 2018. Viện trưởng ủy quyền cho Kế toán trưởng báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính công khai năm học 2016 – 2017; Hội nghị cũng nghe Trưởng ban TTND báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm học 2016 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Hội nghị đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào bản Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm. Các ý kiến đều thống nhất và đánh giá cao những việc quan trọng Viện đã làm được trong năm học qua.

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Chương – Chủ tịch Công đoàn đã thông qua Bản ký kết giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn; phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018 đến toàn thể CBVC-LĐ ở mọi vị trí công tác trong toàn Viện, tích cực lao động sáng tạo, góp phần cùng Viện hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị năm học 2017-2018. Với sự nỗ lực phấn đấu hết mình, thi đua lao động sáng tạo của toàn thể CBVC-LĐ, sự lãnh đạo của Chi ủy, Ban Lãnh đạo, sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Đại học Huế chắc chắn tập thể CBVC-LĐ Viện CNSH sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2017-2018, tạo đà cho một chu trình phát triển mới, bền vững, chất lượng và hội nhập của Viện Công nghệ sinh học, định hướng trở thành Viện Công nghệ sinh học miền Trung.

Tiếng Việt