Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Hatsadong Chanthanousone, chuyên ngành Sinh học

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế công bố thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Hatsadong Chanthanousone, cụ thể như sau:

Họ tên NCS: Hatsadong Chanthanousone

Tên luận án: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phân bón sinh học từ cây chùm ngây cho một số loại rau

Chuyên ngành: Sinh học

Mã số: 9420101                                            

GV hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                           TS. Nguyễn Quang Cơ, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Nơi đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Đóng góp của Luận án

1. Đóng góp về mặt nghiên cứu, khoa học

– Tuyển chọn các dòng Moringa chịu úng và có hàm lượng phenolic, flavonoid cao cho các chương trình nhân giống Moringa trong tương lai ở Việt Nam cũng như ở Thừa Thiên Huế.

– Xác định đúng thời điểm và nguyên liệu để chế biến phân bón MFB, MOF đạt chất lượng tốt nhất.

– Xác định lượng phân MFB và MOF thích hợp cho một số loại rau ăn lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đóng góp về mặt thực tiễn

– Lựa chọn ba dòng (SPLs 7, 18 và 65) cho khả năng chịu ngập úng cao và ba dòng (SPLs 21, 27 và 66) cho hàm lượng phenolic cao và ba dòng (SPLs 21, 73 và 66) cho hàm lượng flavonoid để nhân giống Moringa trong tương lai chương trình ở Việt Nam cũng như ở Thừa Thiên Huế.

– Dư lượng Moringa chất lượng tốt nhất được lên men bằng sản phẩm EM và mật đường để sản xuất phân bón sinh học lá Moringa (MFB) trong bốn tháng ủ phân. Phân bón hữu cơ Moringa tối ưu (MOF) thu được sau thời gian ủ bảy tuần.

– Xác định lượng MFB thích hợp với 100 ml/lít nước và MOF với 25 tấn/ha đạt hiệu quả trồng rau ăn lá cao nhất tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết

DONGGOPMOI_Hatsadong 

TOMTATLUANAN_Hatsadong

TOANVANLUANAN_Hatsadong 

Tiếng Việt