Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học về Công nghệ sinh học 2015, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thực hiện Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2014 – 2015, Viện Công nghệ sinh học thông báo đến các nhà khoa học, quản lý, giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài Đại học Huế về việc tổ chức Hội thảo Công nghệ sinh học với chủ đề “Công nghệ sinh học: Kết nối nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao”.

Thời gian và địa điểm tổ chức:
– Thời gian: ngày 11 tháng 12 năm 2015
– Địa điểm: Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế, Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Nội dung hội thảo:
– Công nghệ sinh học Nông nghiệp
– Công nghệ sinh học Y dược
– Công nghệ sinh học Môi trường
– Công nghệ sinh học Bảo tồn nguồn gene
Thể lệ đăng ký và gửi báo cáo: Đại biểu tham dự hội thảo đăng ký qua email: biohue2015@gmail.com.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ Ban tổ chức (TS. Nguyễn Đức Huy, ĐT: 054.398.4382; 0916.066.357 hoặc Email: biohue2015@gmail.com)
Trân trọng thông báo!

Tiếng Việt