Thông báo số 1. Kế hoạch tổ chức hội thảo năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 1
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO NĂM 2018
“Ứng dụng Công nghệ sinh học: Động lực thúc đẩy phát triển bền vững”

1. Mục đích

Tạo diễn đàn để các nhà khoa học về lĩnh vực Công nghệ sinh học ở Đại học Huế cũng như các Trường đại học, Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý và các nhà khoa học trao đổi những thành tựu mới nhất và định hướng chiến lược ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, thủy sản, chăn nuôi, thú y và y dược hướng tới sự phát triển bền vững.

2. Chủ đề

Ứng dụng Công nghệ sinh học: Động lực thúc đẩy phát triển bền vững.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

Hội thảo được tổ chức vào ngày 21 tháng 09 năm 2018 tại Viện Công nghệ sinh học, Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

4. Nội dung chuyên môn

  1. Ứng dụng Công nghệ sinh học nông nghiệp và thực phẩm
  2. Ứng dụng Công nghệ sinh học môi trường
  3. Ứng dụng Công nghệ sinh học thủy sản, chăn nuôi, thú y
  4. Ứng dụng Công nghệ sinh học trong y dược

5. Hình thức báo cáo hội thảo

Báo cáo và tham luận tổng quan: Sau phần khai mạc sẽ có 2-4 báo cáo tổng quan của các đại biểu mời của hội thảo.

Báo cáo trình bày (oral): Mỗi báo cáo trình bày và thảo luận tại hội thảo không quá 20 phút (bao gồm cả phần thảo luận).

Báo cáo treo (poster): Mỗi báo cáo được giới hạn một diện tích bằng kích thước A0, số lượng báo cáo không giới hạn.

6. Hình thức công bố hội thảo

Tuyển tập tóm tắt các báo cáo tại hội thảo

Tuyển tập báo cáo toàn văn: Số đặc biệt Tạp chí khoa học Đại học Huế: Chuyên san Khoa học Tự nhiên

Ban tổ chức hoan nghênh các bài toàn văn bằng tiếng anh và gửi sớm.

7. Kinh phí hội thảo

Đại biểu đăng ký tham dự: miễn phí

Lệ phí đăng bài: 1.000.000 đồng

Lưu ý: Nghiên cứu sinh của Đại học Huế được miễn giảm 50% lệ phí đăng bài.

8. Hình thức đăng ký hội thảo

Đại biểu đăng ký tham gia Hội thảo qua cổng Email: huib@hueuni.edu.vn hoặc nthoaitram@hueuni.edu.vn.

9. Các thời hạn cần lưu ý

Hạn cuối đăng ký tham dự hội thảo: 30/06/2018

Hạn cuối gửi tóm tắt báo cáo oral và poster: 31/08/2018

Hạn cuối gửi toàn văn báo cáo: 30/07/2018

Ban tổ chức hoan nghênh những báo cáo được gửi sớm.

10. Địa chỉ liên hệ

Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10 – Phú Thượng – Phú Vang – Thừa Thiên Huế

Điện thoại: +84-234-398-4382 or 84 913 110 954

Email: huib@hueuni.edu.vn or nthoaitram@hueuni.edu.vn

Website: http://huib.hueuni.edu.vn/

Viện Công nghệ sinh học trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên đại học đến từ các trường đại học, các Viện nghiên cứu và các công ty/doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trân trọng./.

Toàn văn thông báo có thể tải tại đây.

Tiếng Việt