Thông báo seminar khoa học Việt Nam – Nhật Bản

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Seminar khoa học giữa các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp và công nghệ sinh học của các nhà khoa học và nhóm nghiên cứu đến từ Nhật Bản; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế và Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, sinh viên sau đại học đến tham dự và chia sẻ, trao đổi các thông tin với các báo cáo viên và đại biểu tham dự. Thông tin về buổi Seminar khoa học Việt Nam – Nhật Bản cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Ngày 22 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 1.2, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế – Đường Nguyễn Đình Tứ, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chương trình buổi Seminar

Thời gian Nội dung
8:00-8:15 Khai mạc buổi seminar

Phiên thứ nhất 

                                                        Chủ tọa: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

                    TS. Fumiko Oritate, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm, Nhật Bản
8:15-8:30

Báo cáo viên: GS.TS. Morihiro Maeda, Đại học Okayama, Nhật Bản

Tiêu đề: Proposal of regionally available biomass waste compost with useful functions and less environmental impacts based on scientific evaluation of local and indigenous knowledge in Vietnam
8:30-8:45

Báo cáo viên: GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tiêu đề: Efficiency of biofoliar fertilizer from aquatic plants on leafy vegetables in Thua Thien Hue province, Central Vietnam
8:45-9:00

Báo cáo viên: TS. Masato Nakamura, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm, Nhật Bản

Tiêu đề: Greenhouse gas emissions during aerobic and anaerobic composting processes
9:00-9:15

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đức Huy, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Tiêu đề: Biomass saccharification by recombinant enzyme cocktail
9:15-9:30

Báo cáo viên: GS.TS. Takashi Someya, Đại học Saga, Nhật Bản

Tiêu đề: Fate of hygiene indicator bacteria during aerobic and anaerobic composting
9:30-9:45

Báo cáo viên: GS.TS. Satoshi Akao, Đại học Doshisha, Nhật Bản

Tiêu đề: Bacterial community structure analysis for Vietnamese and Japanese compost

9:45-10:00 Giải lao

Phiên thứ hai

                                                                         Chủ tọa: GS.TS. Morihiro Maeda, Đại học Okayama, Nhật Bản

                            TS. Nguyễn Đức Huy, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
10:00-10:15

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Bảo Hưng, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Tiêu đề: Solutions to manage hazardous microbial contamination in post-harvest chili
10:15-10:30

Báo cáo viên: TS. Fumiko Oritate, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm, Nhật Bản

Tiêu đề: Effects of deep nitrogen fertilization derived from livestock manure on the fate of soil nitrogen distribution and yield of upland crops
10:30-10:45

Báo cáo viên: TS. Hồ Ngọc Hân, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Tiêu đề: Geminivirus infecting chilli and cassava in Vietnam
10:45-11:00

Báo cáo viên: Ms. Mutsumi Fujita, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm, Nhật Bản

Tiêu đề: Use of sludge discharged from sewage treatment plant in rural area as compost
11:00-11:15

Báo cáo viên: TS. Trần Thị Minh Châu, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tiêu đề: Nitrous oxide and carbon dioxide emissions from upland soils amended with different types of Vietnamese compost
11:15-11:30 Bế mạc buổi Seminar

3. Thông tin liên hệ

TS. Nguyễn Đức Huy, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Tứ, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 02343984382; di động: 0916066357; email: ndhuy@hueuni.edu.vn.

Tiếng Việt