Thông báo: Kế hoạch nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế năm 2017

Thông báo: Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế 2017: “Đánh giá tiềm năng, lợi thế và xây dựng một số mô hình sản xuất thực phẩm an toàn tại một số phường trên địa bàn thành phố Huế”

Viện Công nghệ Sinh học – Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế 2017

1. Thành viên HĐ:

Theo Quyết định số 104/QĐ-VCNSH ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học – Đại học Huế

2. Thông tin về nhiệm vụ KH&CN:

– Tên nhiệm vụ: ” Đánh giá tiềm năng, lợi thế và xây dựng một số mô hình sản xuất thực phẩm an toàn tại một số phường trên địa bàn thành phố Huế “.

– Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Vinh Trường

– Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao Công nghệ – Đại học Huế (Nay là Viện Công nghệ Sinh học – Đại học Huế).

3. Kế hoạch tổ chức họp HĐ đánh giá, nghiệm thu:

– Thời gian: 14h00, ngày 29/11/2017 (Thứ năm)

– Địa điểm: Phòng họp, Viện Công nghệ Sinh học – Đại học Huế (Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)

Viện Công nghệ Sinh học – Đại học Huế trân trọng kính mời quý thầy cô, các nhà khoa học và các cá nhân quan tâm đến tham dự.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Tiếng Việt