Thẩm định đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật cao Y sinh

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Ban thẩm định đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật cao Y sinh trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; sáng ngày 28/02/2020, tại Đại học Huế, Ban thẩm định đã tổ chức cuộc họp nhằm thẩm định đề án do Viện CNSH đề xuất.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe ThS. Đặng Thanh Long, trưởng Phòng thí nghiệm phân tích, Viện CNSH trình bày chi tiết về nhu cầu cần thiết xây dựng Trung tâm; nguồn lực; tên gọi, vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật cao Y sinh trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Sau đó, Ban thẩm định đã tiến hành thẩm định, góp ý các nội dung theo Đề án và lắng nghe giải trình từ Ban xây dựng đề án của Viện CNSH.

Phát biểu tại cuộc họp, TS. Đỗ Mạnh Hùng, trưởng Ban thẩm định đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao quá trình soạn thảo đề án. Trưởng ban thẩm định đề nghị Viện CNSH tiếp thu, trao đổi các ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng thẩm định để sớm hoàn thiện Đề án, trình Giám đốc Đại học Huế phê duyệt và ra quyết định thành lập.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

TS. Đỗ Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp

ThS. Đặng Thanh Long báo cáo tại cuộc họp

 

 

 

 

Tiếng Việt