Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Chiều ngày 27/9/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) vinh dự tiếp đón và làm việc với đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc có sự hiện diện của PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, TS. Đỗ Thị Xuân Dung – Phó giám đốc Đại học Huế; TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế cùng cán cán bộ đang công tác tại Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Đại học Huế; tiếp đoàn có PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Trưởng các đơn vị và cán bộ phụ trách công tác liên quan.

Ông Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải đã báo cáo các kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế với mục tiêu tổng quát là phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, nhân lực đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, tiến tới sáng tạo các công nghệ nền của công nghệ sinh học, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Qua 3 năm thực hiện, Viện đã thành lập 05 Phòng thí nghiệm, 02 Bộ môn, 02 Trung tâm và 02 Phòng chức năng; tháng 8/2021, Viện tiếp tục thành lập Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử an toàn cấp II để chẩn đoán virus SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, tiến tới đạt chuẩn phòng thí nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2; đội ngũ cán bộ của Viện gồm cán bộ cơ hữu và bán cơ hữu từ giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên có trình độ cao, có khả năng triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, quốc tế. Bên cạnh đó, đơn vị không ngừng đẩy mạnh hợp tác liên kết với các viện, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm công nghệ sinh học trên địa bàn khu vực miền Trung, góp phần hỗ trợ, nâng cao năng lực, hiệu quả trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ Viện, Đại học Huế và các đơn vị phối hợp cũng như các thành tựu Viện đã đạt được thời gian qua trong lộ trình thực hiện các mục tiêu đề ra của Quyết định 523/QĐ-TTg; khẳng định vai trò quan trọng của Viện trong chiến lược xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc TW theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nhấn mạnh Tỉnh đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ Viện trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra theo Quyết định 523/QĐ-TTg nhằm phát triển Viện thành trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung. Bên cạnh đó, đồng chí Phan Ngọc Thọ cũng gợi ý định hướng phát triển trong thời gian tới về các nhiệm vụ KH&CN Viện cần tập trung nâng cao chuyên sâu như lĩnh vực Y – Sinh học, nông nghiệp bền vững.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Đại học Huế, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương đánh giá cao các thành tích của Viện, đồng thời nhấn mạnh Viện vẫn đang còn nhiều khó khăn và chặng đường phát triển còn nhiều thách thức. Đồng chí Huỳnh Văn Chương cũng yêu cầu Viện xây dựng các đề án, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định 523/QĐ-TTg trong từng giai đoạn cụ thể đến năm 2030 gắn với lộ trình tự chủ, tạo các liên kết với các đơn vị thành viên Đại học Huế cùng thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đồng thời nhấn mạnh chủ trương Đại học Huế sẽ tiếp tục hỗ trợ Viện trong quá trình xây dựng, phát triển trong thời gian sắp đến và sẽ có kế hoạch luân chuyển cán bộ tại các đơn vị thành viên về công tác thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu tại Viện.

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế Hồ Thắng tiếp tục khẳng định thành quả Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đạt được sau 3 năm thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg; bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh sẽ tiếp tục có cơ chế hỗ trợ, phối hợp cùng Viện phát triển và chung tay xây dựng ngành KHCN tỉnh, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói riêng cũng như tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung. Giám đốc Sở KH&CN cũng nêu rõ Viện, Sở KH&CN cùng các đơn vị, tổ chức tham gia, phối hợp cần thực hiện theo từng bước với lộ trình cụ thể trong quá trình phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế theo định hướng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Ngọc Thọ khẳng định khó khăn vẫn còn đó, Viện còn rất nhiều mặt phải kiện toàn, đặc biệt về cơ sở vật chất, cần được tiếp tục quan tâm của Đại học Huế cũng như các ban ngành của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Viện bám sát Nghị quyết 54 và Quyết định 523 để xây dựng các kế hoạch phát triển cụ thể, phù hợp cho giai đoạn tiếp theo; Viện cần xác định đây là chặng đường lâu dài cần có sự quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần làm rõ mô hình hoạt động của Viện tránh trùng lắp với các đơn vị thành viên trong Đại học Huế về chức năng và nhiệm được giao, cần có sự điều phối của Đại học Huế trong các vấn đề chung. Đồng thời, đồng chí lãnh đạo cũng giao nhiệm vụ Sở KH&CN làm đầu mối tạo liên kết giữa Viện với các đơn vị khác trong tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung. Một lần nữa, đồng chí Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh Tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Viện và chung tay tháo gỡ các vướng mắc nhằm sớm đưa Viện thành Viện nghiên cứu quốc gia hàng đầu về công nghệ sinh học khu vực miền Trung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cùng đoàn công tác từ Đại học Huế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Trưởng các đơn vị thuộc Viện

Cuối buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cùng đoàn công tác từ Đại học Huế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế ghé thăm các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và vườn thực nghiệm tại Viện. Trong suốt chuyến ghé thăm thực địa tại đơn vị, đồng chí Phan Ngọc Thọ tiếp tục chỉ đạo, gợi ý các định hướng phát triển Viện nhằm sớm đưa Viện trở thành Viện hàng đầu của quốc gia tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên về nghiên cứu ứng dụng y sinh học và nông nghiệp bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ ghé thăm vườn thực nghiệm Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Tiếng Việt