Phát triển vaccine thực vật cho Covid-19

Công ty dược phẩm sinh học Medicago Canada cho biết họ đã sản xuất thành công một tiểu thể giống virus corona (VLP) từ dữ liệu genome của SARS-CoV-2 (Virus gây bệnh Covid-19). Việc tạo ra VLP là bước đầu trong quá trình phát triển vaccine điều trị Covid-19 và hiện đang được thử nghiệm tiền lâm sàng về tính an toàn và hiệu quả.

Công ty Medicago đã sản xuất VLP sử dụng công nghệ sinh học thực vật vốn được xem là một sự thay thế tiềm năng cho hệ thống sản xuất vaccine trứng truyền thống. Thông thường, quá trình sản xuất vaccine truyền thống đòi hỏi phải sử dụng nhiều trứng. Phương pháp này không chỉ tốn kém mà còn mất nhiều thời gian và không hoàn hảo.

Medicago không sử dụng virus sống mà sử dụng thực vật. Công nghệ của họ là chèn một chuỗi di truyền vào Agrobacterium (một loại vi khuẩn đất) được thực vật hấp thụ. Protein tiết ra từ thực vật sẽ được sử dụng để làm vaccine. Nếu virus bắt đầu biến đổi, được dự đoán sẽ xảy ra trên Covid-19, họ có thể sản xuất các thể đột biến sử dụng thực vật mới.

“Đây là sự khác biệt giữa chúng tôi và các phương pháp sản xuất vaccine trứng”, Bruce Clark, CEO của Medicago nói. “Chúng tôi trực tiếp sản xuất vaccine hoặc kháng thể mà không làm lan truyền virus.” Sử dụng thực vật và Agrobacterium biến đổi gen hoạt động nhanh hơn so với sử dụng trứng và cũng đơn giản để sản xuất vaccine ở quy mô lớn.

(Nguồn: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18028)

Theo ISAAA

Tống Thị Huế, PTN Vi sinh vật học và Công nghệ lên men

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt