PGS. TS. Toshihiki Shine thăm và làm việc với Viện Công nghệ sinh học

Ngày 05 tháng 05 năm 2015, PGS. TS. Toshihiki Shine, chuyên gia của Tổ chức thúc đẩy phát triển giáo dục toàn cầu thuộc Đại học Shizuoka, Nhật Bản đã có buổi gặp và làm việc với lãnh đạo cùng cán bộ Viện Công nghệ sinh học.

TS. Toshihiki Shine đã tham quan cơ sở vật chất, kết quả nghiên cứu đang được triển khai tại Viện. Lãnh đạo Viện đã giới thiệu các tiềm năng nghiên cứu của Viện, các hướng nghiên cứu đang được triển khai và triển vọng trao đổi, hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức Quốc tế trong đó có Đại học Shizuoka.
Kết thúc buổi gặp hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, tiến tới mở các chương trình trao đổi sinh viên, cán bộ nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo song phương.

Tiếng Việt