Nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ sinh học đạt giải thưởng sáng tạo KHCN tỉnh Thừa Thiên năm 2018

Sáng ngày 17/11/2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã diễn ra lễ Tổng kết và trao giải – Giải thưởng Sáng tạo KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018.

Giải thưởng nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống và nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao của các tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước; đồng thời tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

Giải thưởng lần này được xét và trao cho các công trình thuộc 7 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Cơ khí và tự động hóa; Sinh – y học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới; Khoa học xã hội và nhân văn.

Năm nay, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế có hai nhóm nghiên cứu nghiên cứu tham gia xét giải thưởng thuộc linh vực Sinh – y học phục vụ sản xuất và đời sống, cụ thể:

+ Nhóm nghiên cứu TS. Nguyễn Đức Huy (Trưởng nhóm) với công trình “Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme manganese peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế”. Đạt giải ba và là một trong 28 công trình được tuyển chọn tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018.

+ Nhóm nghiên cứu ThS. Nguyễn Văn Khanh (Trưởng nhóm) với công trình “Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina platensis làm thực phẩm bổ sung”. Đạt giải khuyến khích.

Nhóm nghiên cứu TS. Nguyễn Đức Huy – Trưởng nhóm

Nhóm nghiên cứu ThS. Nguyễn Văn Khanh – Trưởng nhóm

Nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ sinh học chụp ảnh lưu niệm với GS.TS. Trần Hữu Dàng (Chủ tịch) và ThS. Trần Giải (Phó Chủ tịch thường trực) Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Tiếng Việt