Nhóm nghiên cứu Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế khảo sát thực địa tình hình nuôi tôm tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền

Ngày 24/01/2019, nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức chuyến khảo sát thực địa tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu để điều tra về tình hình nuôi trồng và dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng phục vụ cho việc thực hiện các nội dung nghiên cứu thuộc khuôn khổ Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm sử dụng trong phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại học Huế chủ trì, Viện Công nghệ sinh học là đơn vị thực hiện và PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng làm chủ nhiệm.
Nhóm nghiên cứu đã có cuộc phỏng vấn với cán bộ phụ trách về hoạt động nuôi trồng thủy sản và một số hộ dân ở xã Phong Hải, tham quan khảo sát tình hình sức khỏe của tôm nuôi, các yếu tố môi trường của một số ao nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại đây và thu một số mẫu tôm đưa về phân tích tại Phòng Thí nghiệm của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.
Một số hình ảnh của chuyến khảo sát thực địa:

Ao nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại Phong Hải, Phòng Điền, Thừa Thiên Huế

Kiểm tra tôm thẻ chân trắng tại ao nuôi của các hộ dân

Kiểm tra một số yếu tố môi trường nước tại ao nuôi của các hộ dân

Phân tích các mẫu tôm thu được tại Phòng thí nghiệm của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

 

 

 

 

 

Tiếng Việt