Nghiệm thu thành công Chương trình khoa học và Công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số: CT-2018-DHH

Ngày 15/7/2022, tại Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu Chương trình khoa học và Công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm sử dụng trong phòng trị một số bệnh ở tôm, cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số: CT-2018-DHH (Chương trình) do Đại học Huế là tổ chức chủ trì; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) là đơn vị thực hiện; PGS.TS Trương Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Đức Huy – Phó Viện trưởng, thư ký chương trình đã trình bày tổng kết và phân tích làm rõ quá trình, phương pháp nghiên cứu và đặc biệt là những thành quả từ Chương trình có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất như xây dựng được cơ sở dữ liệu về tình hình nhiễm vi khuẩn Vibrio sp. trên tôm và cá nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế; KIT chẩn đoán vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá; AHPND – multiplex PCR kit phát hiện nhanh bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm; chế phẩm HU-GANTOMIX chứa các hoạt chất sinh học cao nhằm tăng cường chức năng gan tôm, cá; chế phẩm Wesialla hỗ trợ đề kháng cho tôm chống lại nhóm vi khuẩn Vibrio spp.; chế phẩm kháng thể phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm (Anti-AHPND); kháng thể Vibfish phòng trị bệnh xuất huyết lở loét do vi khuẩn Vibrio gây ra ở cá. Bên cạnh đó, sản phẩm khoa học về bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus, bài báo quốc tế khác, bài báo trong nước và sản phẩm đào tạo về thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo tiến sĩ cũng đáp ứng so với thuyết minh đề ra.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng vào thực tiễn; những đóng góp ý nghĩa về mặt khoa học, kinh tế – xã hội mà Chương trình mang lại trong nghiên cứu khoa học nói chung và nghề nuôi trồng thủy sản nói riêng. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng và đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng gợi ý định hướng đẩy mạnh sản phẩm ứng dụng từ Chương trình vào thực tiễn sản xuất, thương mại hóa sản phẩm.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu

 

Tiếng Việt