Nghiệm thu sản phẩm cá dìa giống thuộc dự án NVQG-2019/DA.18

Ngày 16/6/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu sản phẩm cá dìa giống ở công việc 1 thuộc nội dung 2: “Xây dựng mô hình sản xuất giống cá Dìa” của dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)”, mã số: NVQG-2019/DA.18 do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Theo kế hoạch, tổ công tác nghiệm thu tiến hành kiểm tra, đánh giá mô hình sản xuất cá dìa giống tại Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ Thủy sản – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế ở cơ sở Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Tại buổi làm việc, đại diện nhóm nghiên cứu đã báo cáo tình hình thực hiện, giải trình và đệ trình một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến đơn vị chủ trì; tổ công tác nghiệm thu tiến hành đánh giá, tư vấn, đưa ra những chỉ dẫn thiết thực nhằm hỗ trợ dự án.

Tổ công tác nghiệm thu ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong việc triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo kế hoạch đề ra; đồng thời, nhận định sản phẩm cá dìa giống của dự án đáp ứng yêu cầu công việc 1 thuộc nội dung 2 đã được phê duyệt.

Tổ công tác nghiệm thu tiến hành kiểm tra, đánh giá mô hình sản xuất cá dìa giống tại Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Tiếng Việt