Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp tỉnh mã số TTH.2020-KC.09

Ngày 29/03/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình: “Quy trình nhân giống rau má bằng nuôi cấy mô tế bào”, thuộc đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số: TTH.2020-KC.09 do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm; Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Thị Diễm Thi – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về các bước thực hiện, ưu điểm và khả năng ứng dụng của “Quy trình nhân giống rau má bằng nuôi cấy mô tế bào”. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy trình.

Kết quả đánh giá xếp loại của quy trình: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Tiếng Việt