Nghiệm thu quy trình, đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-11

Ngày 28/08/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình, đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu tuyển chọn và một số biện pháp trồng cây Cỏ ngọt (Stevia Rebaudiana Bertoni) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số DHH2018-15-11 do TS. Nguyễn Văn Đức làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Văn Đức – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày về “Quy trình kỹ thuật trồng cây cỏ ngọt (Stevia Rebaudiana Bertoni)”; quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: tuyển chọn được 02 giống cỏ ngọt M77 và ST88 để tiếp tục nghiên cứu và trồng thử nghiệm trong điều kiện của tỉnh Thừa Thiên Huế, xác định được liều lượng bón phân vi sinh 30kg/100m2 và mật độ 16 cây/m2 để cây cỏ ngọt sinh trưởng tốt nhất và đạt năng suất cao nhất. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học Đại học Huế, đào tạo được 04 sinh viên ngành nông nghiệp, 01 tài liệu dự báo: triển vọng phát triển cây cỏ ngọt.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy trình, báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

TS. Nguyễn Văn Đức báo cáo tại buổi nghiệm thu

 

 

Tiếng Việt