Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-04

Ngày 07/12/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo kháng thể phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp do vi khuẩn Vibrio sp. gây ra trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)”, mã số: CT-2018-DHH-04 do ThS. Nguyễn Văn Khanh làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Văn Khanh – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về cơ sở xây dựng quy trình, các bước thực hiện, ưu điểm và khả năng ứng dụng của “Quy trình chế tạo chế phẩm kháng thể phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm” và “Quy trình sử dụng chế phẩm kháng thể phòng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm”. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy trình.

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Nguyễn Văn Khanh báo cáo tại buổi nghiệm thu quy trình

Tiếng Việt