Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-03

Ngày 23/12/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá” mã số: CT-2018-DHH-03 do TS. Huỳnh Văn Chương làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Huỳnh Văn Chương – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về cơ sở xây dựng quy trình, các bước thực hiện, ưu điểm và khả năng ứng dụng của “Quy trình tạo bộ Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio gây bệnh lở loét ở cá” và “Quy trình sử dụng bộ Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio gây bệnh lở loét trên cá”. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy trình.

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

TS. Huỳnh Văn Chương báo cáo tại buổi nghiệm thu quy trình

Tiếng Việt