Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 2/7/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo (thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2019): “Nghiên cứu sản xuất gypenoside từ nuôi cấy tế bào cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)”, mã số: B2019-DHH-562-09 do TS. Hoàng Tấn Quảng làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là tổ chức thực hiện.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Thị Diễm Thi – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về các bước thực hiện, ưu điểm và khả năng ứng dụng của “Quy trình sản xuất gypenoside” với sản phẩm khoa học công nghệ từ quy trình là dịch chiết tế bào giảo cổ lam có chứa gypenoside. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy trình.

Kết quả đánh giá xếp loại của quy trình: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Phạm Thị Diễm Thi báo cáo tại buổi nghiệm thu quy trình

 

Tiếng Việt