Nghiệm thu cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia, mã số: NVQG-2019/DA.18

Ngày 22/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa Siganus guttatus”, mã số: NVQG-2019/DA.18” do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – nguyên Giám đốc Đại học Huế làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì. 

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Trần Vinh Phương – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: sau hơn 3 năm thực hiện dự án đến nay nhóm nghiên cứu đã hoàn thành tất cả các kết quả đề ra theo đề cương và hợp đồng: (1) thu thập bổ sung và nuôi thuần dưỡng tạo đàn cá hậu bị, đến nay đàn cá đạt 900 con cá bố mẹ (≥ 500 g/con) và hơn 604 con cá hậu bị (≥ 250 g/con), trong đó có 300 con cá bố mẹ được thừa kế của nhiệm vụ quỹ gen mã số NVQG/2014/19; (2) sản xuất 621.982 con cá dìa giống có kích thước lớn hơn 3 cm, cung cấp cho người nuôi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; (3) công bố 05 bài báo khoa học tại các tạp chí trong nước và quốc tế, đào tạo 2 thạc sĩ và hỗ trợ các sinh viên Đại học thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công 3 mô hình sản xuất giống cá dìa tại tổ chức chủ trì và 2 đơn vị phối hợp, tổng cộng sản xuất 621.000 con giống, kích cỡ từ 3 – 7 cm; tổ chức 02 hội thảo vào năm 2022 và 2023.

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hội đồng nghiệm thu và chủ nhiệm dự án chụp ảnh lưu niệm

Tiếng Việt