Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-13

Ngày 12/01/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi sau hầm biogas sử dụng than sinh học”, mã số: DHH2018-15-13 do TS. Nguyễn Quang Lịch làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Quang Lịch – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: sản xuất được 02 loại than sinh học là dạng bột và dạng viên trong môi trường yếm khí ở nhiệt độ đốt 550oC, kết quả cho thấy than sinh học tạo ra trong môi trường yếm khí với nhiệt độ đốt cao có khả năng hấp phụ tốt và có hiệu quả trong xử lý nước thải chăn nuôi sau hầm biogas, xử lý ammoni và coliform cho kết quả cao. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học Đại học Huế, đào tạo 02 sinh viên ngành kỹ thuật và công nghệ, 01 thiết bị xử lý nước thải sử dụng than sinh học.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

TS. Nguyễn Quang Lịch báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

 

Tiếng Việt