Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-12

Ngày 12/03/2020, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Xác định các gene gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm thẻ chân trắng ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số: DHH2018-15-12 do Thạc sĩ Nguyễn Văn Khanh làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Văn Khanh – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt về quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: phân lập và định danh được 05 loài vi khuẩn Vibrio spp. mang hai gene độc tố PirAPirB gây bệnh AHPND trên tôm thẻ chân trắng nuôi tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế; tạo dòng thành công hai chủng E. coli TOP10 lần lượt mang 02 plasmid tái tổ hợp pGEM/PirApGEM/PirB có tính ổn định di truyền tốt; phân tích trình tự nucleotide gene độc tố PirAPirB của 05 loài vi khuẩn Vibrio gây ra bệnh AHPND, kết quả so sánh mức độ tương đồng của hai gene này với trình tự đã công bố trên ngân hàng gene thế giới GenBank cho thấy chúng có mức độ tương đồng cao 100% tương ứng với các gene mã hóa protein PirAPirB của chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus V.03 (KU556825.1). Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học Đại học Huế và đào tạo được 02 sinh viên ngành sinh học.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu, đảm bảo so với mục tiêu đề tài đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Đức Huy – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Nguyễn Văn Khanh báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt