Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-07

Ngày 21/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu quy trình tạo chế phẩm sinh học từ dịch chiết cây chó đẻ thân xanh (Phyllanthus amarus Schum) kết hợp vi sinh vật có lợi để phòng trị bệnh tôm, cá”, mã số: CT-2018-DHH-07 do ThS. Trần Vinh Phương làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị thực hiện.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Trần Vinh Phương – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: xác định được sự hiện diện một số hoạt chất có trong cây chó đẻ thân xanh ở dạng alkanoid, flavonoid, tannin và pholyphenol bằng phản ứng đặc trưng xác định được các hoạt chất bằng phương pháp sắc ký khí kết hợp khối phổ (GC/MS); xác định được hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết chó đẻ thân xanh có khả năng kháng V. parahaemolyticus K5, V. shilonii VT33 gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm chân trắng và V. parahaemolyticus VC59, V. vulnificus VC67, V. fuvialis YHTH18 gây bệnh xuất huyết trên cá hồng mỹ. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 04 bài báo khoa học (03 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế); đào tạo 06 kỹ sư chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản và Bệnh học thủy sản, 01 thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng, hỗ trợ 01 chuyên đề cho nghiên cứu sinh; sản phẩm ứng dụng gồm có chế phẩm sinh học từ dịch chiết cây chó đẻ thân xanh kết hợp vi sinh vật có lợi. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn đạt được một số kết quả khác, gồm: 01 quy trình tạo sản phẩm chế phẩm từ dịch chiết cây chó đẻ thân xanh kết hợp vi sinh vật có lợi, 01 quy trình sử dụng chế phẩm từ dịch chiết cây chó đẻ thân xanh kết hợp vi sinh vật có lợi bằng sản phẩm khoa học công nghệ từ đề tài là HU-GANTOMIX để phòng trị bệnh tôm, cá; sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hóa đối với sản phẩm HU-GANTOMIX và sáng chế đối với quy trình sản xuất chế phẩm sinh học làm thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Đức Huy – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Trần Vinh Phương báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

Tiếng Việt