Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-05

Ngày 20/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo kháng thể phòng trị bệnh lở loét do vi khuẩn Vibrio sp. gây ra ở cá”, mã số: CT-2018-DHH-05 do ThS. Đặng Thanh Long làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị thực hiện.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đặng Thanh Long – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: phân lập được gene độc tố bền nhiệt tdh và gene độc tố không bền nhiệt tlh từ vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (V. parahaemolyticus) gây bệnh xuất huyết lở loét ở cá hồng mỹ và sản xuất kháng nguyên độc tố tái tổ hợp có khả năng đáp ứng miễn dịch cao ở gà mái, tạo được chế phẩm kháng thể IgY đặc hiệu kháng vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh xuất huyết lở loét ở cá hồng mỹ, xác định được liều lượng sử dụng chế phẩm kháng thể trong phòng trị bệnh xuất huyết lở loét trên cá hồng mỹ ở giai đoạn cá giống do V. parahaemolyticus gây ra, đánh giá được hiệu quả phòng trị của chế phẩm chứa kháng thể kháng V. parahaemolyticus gây bệnh xuất huyết lở loét trên cá hồng mỹ ở giai đoạn cá giống. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 02 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học Đại học Huế, 01 bài báo đăng trên tạp chí Thú Y); đào tạo 01 thạc sĩ chuyên ngành Sinh học thực nghiệm; chế phẩm: 10 kg; 01 quy trình tạo chế phẩm sinh học và 01 quy trình sử dụng chế phẩm.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Đặng Thanh Long báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

Tiếng Việt