Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-02

Ngày 20/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển bộ Kit Multiplex PCR phát hiện bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm”, mã số: CT-2018-DHH-02 do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị thực hiện.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Thị Diễm Thi – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: xác định được thành phần mồi cho bộ kit mPCR giúp phát hiện bệnh hoại tử gan tụy cấp gồm có 3 cặp mồi: VpPirA-284 đặc hiệu cho gen gây bệnh hoại tử cấp PirAvp, tR đặc trưng cho loài V. parahaemolyticus và Vshi-441 đặc trưng cho loài V. shilonii; kit có thể sử dụng DNA tách chiết trực tiếp từ gan tụy tôm hoặc DNA tách chiết từ sinh khối vi khuẩn nuôi tăng sinh từ mẫu gan tụy, mẫu nước hoặc mẫu bùn đáy; độ đặc hiệu, độ nhạy và thời gian xét nghiệm là khác nhau khi sử dụng các nguồn DNA khuôn mẫu khác nhau: đối với mẫu DNA tách chiết từ gan tụy: độ đặc hiệu là 59,5%, độ nhạy là 48% và thời gian xét nghiệm từ 6-8h; đối với mẫu DNA tách chiết từ sinh khối vi khuẩn nuôi tăng sinh từ mẫu gan tụy: độ đặc hiệu là 97,6%, độ nhạy là 92,6% và thời gian xét nghiệm từ 24-36h; đối với mẫu DNA tách chiết từ sinh khối vi khuẩn nuôi tăng sinh từ mẫu nước ao nuôi: độ đặc hiệu là 95,8%, độ nhạy là 87% và thời gian xét nghiệm từ 24-36h; đối với mẫu DNA tách chiết từ sinh khối vi khuẩn nuôi tăng sinh từ mẫu bùn đáy ao nuôi: độ đặc hiệu là 91,7%, độ nhạy là 86,4% và thời gian xét nghiệm từ 24-36h. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ESCI (WoS), 02 bài báo trong nước đăng trên tạp chí chuyên ngành được hội đồng giáo sư công nhận; đào tạo 02 kỹ sư chuyên ngành Công nghệ sinh học và Thủy sản; hỗ trợ 01 chuyên đề cho nghiên cứu sinh. Các sản phẩm ứng dụng từ đề tài có: 200 kit multiplex PCR có độ nhạy và độ đặc hiệu >85%, 01 quy trình chế tạo bộ kit multiplex PCR chẩn đoán bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm, 01 quy trình sản xuất bộ kit multiplex PCR chẩn đoán bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Phạm Thị Diễm Thi báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

Tiếng Việt