Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-01

Ngày 20/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm và lở loét trên cá ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và xác định tác nhân gây bệnh”, mã số: CT-2018-DHH-01 do PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm làm chủ nhiệm, Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị thực hiện.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Thị Hải Yến – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài như: đánh giá được tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng, đánh giá được tình hình nhiễm bệnh lở loét trên cá nuôi ven biển Thừa Thiên Huế, xác định sự hiện diện của các gen độc tố và đánh giá đa dạng di truyền của các chủng vi khuẩn phân lập được, nghiên cứu yếu tố gây bệnh của các chủng phân lập được. Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 03 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học Đại học Huế, 02 bài báo đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; đào tạo 06 sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản; chủng vi sinh vật gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi ở Thừa Thiên Huế: 14 chủng; chủng vi sinh vật gây bệnh lở loét trên cá ở Thừa Thiên Huế: 18 chủng.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Xuân Huy – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Đạt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

ThS. Phạm Thị Hải Yến báo cáo tại buổi nghiệm thu đề tài

 

Tiếng Việt