Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản dựa trên công nghệ nano bạc”

Sáng ngày 09/11/2017, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Đại học HuếNghiên cứu chế tạo chế phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản dựa trên công nghệ nano bạc, mã số: DHH2016-14-03 do ThS. Phan Văn Cư làm chủ nhiệm đề tài. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài.

Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 1402/QĐ-ĐHH ngày 29/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế, gồm: 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên – Phó Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phan Văn Cư – Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài, đã trình bày tóm tắt về quá trình, và một số kết quả chính  của Đề tài như: Điều chế thành công dung dịch keo nano bạc bằng phương pháp khử hóa polyol có sự hỗ trợ bằng nhiệt vi sóng; nano bạc có khả năng ức chế vi khuẩn A. caviaeA. hydrophyla, V. alginoliticusV. harveyi; Xây dựng được quy trình điều chế dung dịch keo nano bạc có hiệu suất cao và quy trình sử dụng nano bạc để xử lý môi trường nước trong nước thải thủy sản có hiệu quả cao.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đạt được đầy đủ các mục tiêu và sản phẩm đặt hàng đồng thời bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên nhất trí với các nhận xét, đánh giá của hai phản biện và các thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, và tiếp tục có những nghiên cứu hoàn thiện các sản phảm ứng dụng nhằm sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Tốt.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên điều hành phiên họp Hội đồng nghiệm thu

ThS. Phan Văn Cư, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

Tiếng Việt