Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2021-15-18

Ngày 24/01/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu tiềm năng đối kháng sinh học của một số chủng vi sinh vật kháng nấm bệnh Phytophthora sp. trên cây Thanh trà”, mã số: DHH2021-15-18 do ThS. Phạm Thị Diễm Thi làm chủ nhiệm; Viện CNSH, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Bảo Hưng – đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt quá trình nghiên cứu, một số kết quả chính của đề tài. Một số kết quả nổi bật của đề tài: đề tài đã phân lập được 10 chủng vi khuẩn có khả năng đối kháng với chủng Phytophthora sp. thông qua việc đánh giá sơ bộ khả năng đối kháng với bệnh Phytophthora sp. bằng phương pháp đồng nuôi cấy; sau đó đã chọn ra được 3 chủng có ký hiệu lần lượt là 6T3, CT3, S22 là các chủng có khả năng đối kháng cao nhất để tiến hành định danh bằng phương pháp giải trình tự gene. Kết quả phân tích trình tự 16S rRNA của chủng 6T3 tương đồng 100% với loài Stenotrophomonas maltophilia; trình tự 16S rRNA của chủng CT3 tương đồng 100% với loài Burkholderia sp.; trình tự 16S rRNA của chủng S22 tương đồng 100% với loài Paenibacillus peoriae. Kết quả thử nghiệm chế phẩm tốt nhất khi sử dụng chủng Burkholderia sp với tỉ lệ bệnh giảm xuống còn 11.1% tương ứng với hiệu quả phòng trừ đạt 85.7%.

Sau quá trình thực hiện đề tài, chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Đại học Huế, 01 chuyên đề nghiên cứu sinh. Các sản phẩm ứng dụng gồm: (1) Phân lập và định danh bằng phương pháp sinh học phân tử 03 chủng vi sinh vật đối kháng mạnh với bệnh Phytophthora sp.; (2) 50 kg chế phẩm sinh học.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, thuật ngữ, cấu trúc báo cáo… nên cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng đề tài.

Kết quả đánh giá xếp loại của đề tài: Tốt

Hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Tiếng Việt